خاطرات نمایشگاه مطبوعات با هنرمندان جمعه ایرانی

Loading the player...
3,910
355

دیدار با مهران امامیه، الهام صفوی زاده و اصغر سمسار زاده در غرفه شادشو

صدابردار: رضا توکل

تدوین: علیرضا نادری