خاطرات نمایشگاه مطبوعات با هنرمندان جمعه ایرانی

Loading the player...
5,614
808

دیدار با مهران امامیه، الهام صفوی زاده و اصغر سمسار زاده در غرفه شادشو

صدابردار: رضا توکل

تدوین: علیرضا نادری