هنرمندان و چهره های فرهنگی در کنار شادشو

Loading the player...
5,743
605

هنرمندان و چهره های فرهنگی در کنار شادشو

جلال‌الدین کزازی ، حسام الدین سراج و مهران رجبی

تصویربردار: علیرضا نادری

ندوین: سانار گلکار