Loading the player...
5,106
1164
انیمیشن Animation

 انیمیشن بسیار زیبا آهنگ تغییر ( Swing of change )  این انیمیشن  ضد نژادپرستیمی باشد، فضای فیلم در دهه سی شهر نیویورک ترسیم شده و سازندگان این فیلم ، آرایشگری نژاد پرستی را به تصویر کشیده اند که از طریق ساز یک سیاه پوست حال و هوایش تغییر پیدا می کند.