اخبار در ۶۰ ثانیه قسمت ۵۳

Loading the player...
4,944
340

-اخبار طنز در ۶۰ ثانیه

-اجرا: احسان کرمی

-نویسنده: حسین هاشمی

-استودیو شادشو