اخبار در ۶۰ ثانیه قسمت ۵۲

Loading the player...
4,617
323

-اخبار طنز در ۶۰ ثانیه

-اجرا: احسان کرمی

-نویسنده: حسین هاشمی

 

-استودیو شادشو