مصاحبه معصومی نژاد با موگرینی

Loading the player...
6,837
1145

گزارش منشوری از رُم قسمت ۳ - فدریکا موگرینی

- صدا پیشه: بهروز خوش فطرت

- با تشکر از حمید معصومی نژاد از رُم

- صدابردار: رضا توکل