خوانندگی هاتف و فرامرز اصلانی برای پیروزی انقلاب

Loading the player...
14,641
1810

هاتف و فرامرز اصلانی و مرحوم سیامک ( محمود ) علیقلی برای انقلاب  خواندند. در این کلیپ برخی از مهمترین عکس‌های دیده نشده انقلاب ۵۷ را که دیوید برنت عکاس آمریکایی گرفته است، مشاهده می کنید.