۱۰ سال حبس برای هیچ!!!!

Loading the player...
9,673
798

لطیفه زندان گوانتاناما

بازیگران: احسان کرمی و امیر سهیلی

مقدمه: بهنام قربانی

صدابردار: رضا توکل

تصویربردار: علیرضا نادری

تدوین: سانازگلکار