حضور چهره های فرهنگی علمی سیاسی در شادشو

Loading the player...
14,896
1934

حضور چهره های فرهنگی، علمی و سیاسی در شادشو

آقایان مهدی جمالی نژاد ، سید حسن حسینی و مصطفی کواکبیان

صدابردار: رضا توکل

تصویر: علیرضا نادری و شیما توکل