حضور چهره های فرهنگی علمی سیاسی در شادشو

Loading the player...
7,499
469

حضور چهره های فرهنگی، علمی و سیاسی در شادشو

آقایان مهدی جمالی نژاد ، سید حسن حسینی و مصطفی کواکبیان

صدابردار: رضا توکل

تصویر: علیرضا نادری و شیما توکل