زنگ ها برای که بصدا درمی آید

Loading the player...
5,264
939

-ترانه تلفن

-با اجرای جهانگیر

-با تشکر از سروش رضایی ( سوریلند)

-صدا بردار: رضا توکل

-تصویر بردار : علیرضا نادری

-استودیو شادشو