Loading the player...
9,042
1332

ترانه سبزه سبزه

با صدای : منوچهر آذری

شاعر: صادق عبدالهی

طراح: سعید توکل

بر اساس ترانه قدیمی کورس سرهنگ زاده

صدا بردار: رضا توکل

تصویربردار: علیرضا نادری

گریم : حمید روزگاری

استدیو شادشو