خنده کن خنده کن،غمو شرمنده کن-5

Loading the player...
خنده کن خنده کن،غمو شرمنده کن-5
4,913
392

چند لطیفه از جمعه ایرانی

شماره ۵

خواننده:ساسان کریمی ،سیاوش ابراهیمی،احسان کرمی

نوازندگان :

محمدحسین رحیمی،فرهاد حدادی 
فرهادبهبهانی، توماج مصفا ،ایزد کاویانی 
مهدی اسماعیلی ،آرش صمیمی  
سروش محبوب حسینی