ترانه ما رفیق خوب جمعه هاتیم

Loading the player...
ترانه ما رفیق خوب جمعه هاتیم
6,200
422

ترانه ما رفیق خوب جمعه هاتیم - برنامه جمعه ایرانی

خواننده: تورج پهلوانیان

تنظیم کننده :داریوش اسدالله پور

نوازندگان :

محمدحسین رحیمی،فرهاد حدادی 
فرهادبهبهانی، توماج مصفا 
ایزد کاویانی ،مهدی اسماعیلی 
زنده یاد منوچهرامینیان