خواستگار در می زند

این قسمت: خواستگار کاغذی

بازیگران: منوچهر آذری، فاطمه هاشمی و شهاب عباسی

کارگردان: ارژنگ امیر فضلی

خواستگار در می زند

این قسمت: دارم... ندارم...

بازیگران: منوچهر آذری، فاطمه هاشمی و حمیدرضا جهانگیری

کارگردان: ارژنگ امیر فضلی

-تو که ماه بلند آسمونی

-روایت ریتمیک  
مکالمات ترامپ و پوتین در دیدار اخیرشان در هلسینکی

-با سپاس از منوچهر آذری و مهران امامیه
-نوازنده تنبک: ایزد کاویانی
-صدا بردار: رضا توکل
-انتخاب تصاویر: علیرضا نادری
-تدوین علیرضا توکل
-تابستان ۹۷ - استودیو شادشو
-زیر نظر سعید توکل