حضور چهره های فرهنگی اجتماعی سیاسی در شادشو

Loading the player...
4,928
32

حضور چهره های فرهنگی اجتماعی سیاسی در شادشو

آقایان محمد حسین صوفی ، علی مطهری و غلامرضا کاظمی دینان

صدابردار: رضا توکل

تصوربردار: علیرضا نادری