اخبار در ۶۰ ثانیه قسمت ۴۸

Loading the player...
2,919
79

-اخبار طنز در ۶۰ ثانیه

-اجرا: احسان کرمی و الهه پرسون

-نویسنده: حسین هاشمی

-استودیو شادشو