اخبار در ۶۰ ثانیه قسمت ۴۷

Loading the player...
1,840
81

-اخبار طنز در ۶۰ ثانیه

-اجرا: احسان کرمی

-نویسنده: حسین هاشمی

-استودیو شادشو