شوخی طنزپردازان با خبرها در 60 ثانیه - قسمت ۴

Loading the player...
2,711
48

اخبار در ۶۰ ثانیه قسمت چهارم

اجرا: احسان کرمی

نویسنده: حسین هاشمی