شوخی طنزپردازان با خبرها در 60 ثانیه - قسمت ۴

Loading the player...
3,688
53

اخبار در ۶۰ ثانیه قسمت چهارم

اجرا: احسان کرمی

نویسنده: حسین هاشمی