آقای مربوطه : مقصر گرونی ها کیه؟

Loading the player...
2,668
51

-نوستالژی معروف دهه پنجاهی ها درTV
-ماجراهای آقای مربوطه وعیال مربوطه
یادتون هست؟
آیتمی که هر شب وبا سوژه های روز پخش میشد و شدیدا محبوب مردم شد

-بازیگران: بهزاد اشتیاقی ، فرشته مهبان

-این قسمت:
(( مقصر اصلی گرونی ها کیه؟؟))