آرش کمانگیر و دستفروشی

Loading the player...
2,062
39

این کمانِ ; چاقاله بادوم که نیست

بازیگران: اصغر سمسارزاده و مرتضی تبریزی

کارگردان: ارژنگ امیرفضلی

تدوین: علیرضا نادری