بازگشت خاوری از تورنتو

Loading the player...
5,922
61

دوبله طنز فیلم تعطیلات بزرگ لوئی دوفونس

با حضور: عباس محبی و علی باقرلی

نویسنده: سعید توکل

صدا بردار: رضا توکل

تصویر  بردار: علیرضا نادری