چک برگشتی سر سفره عقد

Loading the player...
5,587
134

خواننده : افشین مقراضی

تنظیم کننده : داریوش اسداله پور

بازیگران : منصور داغستاني ، نگار پروزی ، فرید شهریاری و داود نادری

گریم: شیما توکل

تصویربرداران : رضا توکل و علیرضا نادری

تهیـه شـده در استودیـو شمـاره ۲  شادشـو