سفر نیمه تمام رییس جمهور چین

Loading the player...
5,500
67

نویسنده: حسین هاشمی

بازیگران: مرتضی تبریزی، فرید شهریاری

صدابردار: رضا توکل

تصویربردار: علیرضا نادری

عکس بردار: محسن فاتح پور