Loading the player...
1,490
55

جدید ترین گزارش منشوری از دوغ سوئیسی - شمشیر ترامپ و دست ایتالیایی ها

صدا پیشه: بهروز خوش فطرت

با تشکر از حمید معصومی نژاد از رُم

صدابردار: رضا توکل