ترانه طنز مشکلات مرد تهران نشین

Loading the player...
ترانه طنز مشکلات مرد تهران نشین
3,479
33

ترانه طنز مشکلات مرد تهران نشین باصدای مرحوم منوچهر نوذری

بر اساس آهنگ سنگ صبور علی نظری(تیپ نمایشی دردونه حسن کبابی)