پیش بینی هواشناسی آقارجب

Loading the player...
4,334
271

پیش بینی های آقا رجب

با حضور : بهزاد محمدی

مهران امامیه، مرتضی تبریزی، محمد رضا اسماعیلی و ...

تولید ۱۳۷۶

شاعر: صادق عبدالهی

صدا: رضا توکل

تدوین : استودیو شادشو