آخرین با معرفت عالم هم رفت

Loading the player...
1,659
31

بیاد مرحوم استادابوالفضل زرویی نصر آباد 

- چکه ای از سروده مرحوم زرویی که در برنامه جمعه ایرانی توسط امیر حسین مدرس اجرا شد.

- روحش شاد

 

- استودیو شادشو