دو لطیفه بمناسیت روز جُک

Loading the player...
2,087
33

- بمناسبت روز شانزدهم اوت به عنوان
روز جهانی جوک و لطیفه

- ۲ لطیفه کوتاه و خاطره انگیز از مرحوم منوچهر نوذری 

با بهره گیری از موشن گرافیک شادشو