ترانه طنزآمیز معرفی مشاغل نوروزی

Loading the player...
1,644
35

قطعات برگزیده از نمایش های سنتی ایرانی
نوشته و کارگردانی: استاد جواد انصافی


این قسمت: ترانه طنزآمیز معرفی مشاغل نوروزی