مصاحبه منوچهر نوذری با ماهایا پطروسیان

Loading the player...
2,068
47

(بمناسبت سالروز درگذشت مرحوم منوچهر نوذری)سایت شادشو منتشرمیکند:
ماها پطروسیان ' تنها هنرمندی که مرحوم نوذری را سرکارگذاشت.
-یادگاری جالبی از مجموعه تلویزیونی (جدی نگیرید)1377

 

- استودیو شادشو