حل مشکل کتاب خوانی با دکتر طوطی

Loading the player...
2,838
97

-دکتر طوطی

-قسمت ۲: امراض کتاب خوانان

-بازیگران: مهبد قناعت پیشه و علی باقرلی

-نویسنده: محمد حسین علیان

-صدا بردار: رضا توکل

-تصویر بردار: علیرضا نادری

-استودیو شادشو