دکتر طوطی و درمان کتاب نویسان

Loading the player...
2,875
112

دکتر طوطی

این قسمت: امراض کتاب نویسان

بازیگران: مهبد قناعت پیشه و علی باقرلی

نویسنده: محمد حسین علیان

صدا بردار: رضا توکل

تصویر بردار: علیرضا نادری

استودیو شادشو